Organisatie

Bestuur

Voorzitter
Leo Ummenthun – 06-22946752
voorzitter@avvamerica.nl
SecretarisTessa Jenniskens – 06-14264283
secretaris@avvamerica.nl
PenningmeesterJelle Steeghs
penningmeester@avvamerica.nl
Voetbal Technische
zaken
Etienne Klerkx – 06-13104220
technischezaken@avvamerica.nl
AccommodatieJoris Janssen
accommodatie@avvamerica.nl
Algemene zaken<Vacant>
algemeen@avvamerica.nl

Commissies

Voetbal Technische Zaken

De commissie VTZ bewaakt en zorgt voor het voetbal inhoudelijk beleid. Hieronder vallen alle wedstrijdzaken, team samenstellingen, invulling kader en scheidsrechters.
Samenstelling:
SeniorenEtienne Klerkx
JeugdZie www.sjoamerica-meterik.nl
VeteranenGer Peeters
ScheidsrechtersJan Derix

De commissie VTZ valt onder het gezag van het bestuurslid Voetbaltechnische Zaken.

Wedstrijd secretariaat

Het wedstrijd secretariaat is belast met de organisatie rond alle wedstrijden (competitie, beker, oefen, toernooien) en is de contactpersoon voor andere verenigingen op het gebied van wedstrijd zaken.
Samenstelling
SeniorenSven Houben 06-38687663
JeugdPeter Hesp 06-54221034
VeteranenNoud Haegens 06-12368519

De wedstrijd secretariaten zijn onderdeel van de commissie Voetbal Technische Zaken

Consul

De consul is verantwoordelijk voor het goed dan wel afkeuren van de speelvelden en/of trainingsvelden.
Samenstelling:
Joop Wijnhoven06-41356526

De consul valt onder de commissie Voetbal Technische Zaken

Leden Administratie

Zorgt dat de ledenadministratie van de club up-to-date is middels het programma Sportlink van de KNVB.
Samenstelling:
Tessa Jenniskens

De ledenadministratie valt onder het gezag van de secretaris

Website Beheer

Onder website beheer valt het online en up-to-date houden van deze website: www.avvamerica.nl. De website beheerder zorgt dat de informatie overzichtelijk op de website komt en past verbeteringen toe indien gewenst.
Samenstelling:
Peter Hesp06-54221034

Het beheer van de website valt onder het gezag van de secretaris.

Vrijwilligers Commissie

De vrijwilligers commissie beheert de taakomschrijvingen van alle vrijwilligers binnen AVV America in de Vrijwilligersmap en behartigd de belangen van de vrijwilligers.
Zij coördineert wervingsacties als niet alle vrijwilligerstaken bezet zijn en informeert de leden over de status van de vrijwilligers functies.
Samenstelling:
Jan Derix

De vrijwilligers commissie valt onder het gezag van de secretaris.

Veilig Sportklimaat

De VSK-commissie houdt toezicht op het aanwezig zijn van een veilige (sport)omgeving voor alle leden, vrijwilligers, werknemers en bezoekers van het sportpark. De VSK-commissie heeft een adviserende rol en zal zowel gevraagd als ongevraagd advies gegeven aan het bestuur.
De VSK-commissie baseert haar adviezen op basis van kernwaarden (zie bord ingang sportpark en in kantine) die de identiteit van AVV America vormen.
Samenstelling:
VSK-commissie
Clint Raedts (coördinator)06-29479310
Rob van Herpen, Youri Klerkx, Ellen van Heijster

De VSK commissie valt onder het gezag van de voorzitter.

Vertrouwens Contact Persoon

De vertrouwenscontactpersoon (m/v) van AVV is er voor leden die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag, zoals: Agressie en geweld, Seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten, Pesten, Discriminatie, etc.
De vertrouwenscontactpersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van leden. Er is een geheimhoudingsplicht. We hopen op deze manier de drempel voor onze leden zo laag mogelijk te houden. Aarzel niet en vraag hulp.
Samenstelling:
Mart Peeters06-13422794
Vacature

De vertrouwens contactpersonen staan onder het gezag van de voorzitter.

Ledenraad

De ledenraad is een afvaardiging van alle leden (spelers, vrijwilligers en steunende leden) die het bestuur adviseren en raad geven, daar waar nodig.
Samenstelling:
De ledenraad heeft een wisselende samenstelling en kent leden uit alle gradaties van de vereniging

De ledenraad valt onder het gezag van de voorzitter.

Beheer Kantine

De kantinebeheerder zorgt voor het goed draaiend houden van de kantine. Hieronder valt o.a.:
– de planning van het kantine personeel en vrijwilligers
– mede bepalen van het assortiment en bewaking van de in- en verkoop
– bewaken van brandveiligheid en BHV.
Samenstelling:
Tessa Jenniskens (planning)
Wilma Wijnands (inkoop)

Het kantinebeheer valt onder het gezag van de penningmeester.

Sponsor Commissie

De sponsor commissie onderhoudt de contracten met alle sponsoren en probeert zoveel mogelijk bedrijven of instanties te laten investeren in onze vereniging.
Dit kan op veel manieren, van hoofd-/shirtsponsor tot bordsponsor, maar ook sponsoring van materialen of diensten zijn van harte welkom.
Samenstelling:
Johan Ummenthun06-10495830

De sponsor commissie valt onder het gezag van de penningmeester.

Onderhoud Commissie

De accommodatie commissie zorgt voor het onderhoud van:
– gebouwen: kantine en kleedlokalen, binnen en buiten
– velden: besproeien, opmaken, (kanten) maaien, reclameborden
– materialen: doelen, sportmaterialen, verlichting
– omheining: snoeien van randbeplanting, schoonhouden bestrating.
Samenstelling:
Joris Janssen

De onderhoud commissie valt onder het gezag van het bestuurslid onderhoud.

Activiteiten Commissie

De activiteiten commissie verzorgt activiteiten buiten het voetbal voor alle leden van AVV America en helpt mee bij de uitvoering van deze activiteiten.
Coördinator:
Emiel Bouten

De activiteiten commissie valt onder het gezag van het bestuurslid Algemene Zaken

Alle functies en taken staan beschreven in de Vrijwilligersmap.