SAAM

SAAM staat voor Sport Accommodatie America Meterik, de projectgroep die is opgericht om een nieuwe sport accommodatie tot stand te brengen tussen America en Meterik. Nieuws van SAAM is te vinden op deze Facebook pagina:

Dit bericht is alleen zichtbaar voor beheerders.
Probleem met het weergeven van Facebook berichten. Back-up cache in gebruik.
Klik om de fout te tonen
Fout: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException

11-04-2019, 9:31

SAAM
Volgens de laatste informatie naar jullie toe hebben we gemeld dat SAAM in gesprek zou gaan met de wethouder en gemeente over het verdere verloop rond het nieuwe gezamenlijke sportpark. De huidige gemeentelijke benadering kent immers nog te veel onduidelijkheden, aannames en te weinig overtuiging. Het gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden met de volgende conclusie:SAAM gaat samen met de gemeente in gesprek met de betrokken partijen (Waterschap, Provincie, etc.) om de mogelijke locaties/gebieden opnieuw te beoordelen op haalbaarheid. Ook wordt hierbij ruimtelijke expertise betrokken om vanuit de kansen en niet vanuit beperkingen te kijken naar de mogelijkheden van een centrale locatie.SAAM stelt aan de hand hiervan haar bevindingenrapportage op. Na oplevering (het streven is voor de vakantie) kunnen op basis hiervan de voorgestelde ledenraadplegingen plaatsvinden.Wij vinden het belangrijk dat er echt indringend en vanuit de kansen is gekeken naar alle mogelijkheden van de centrale locatie. Pas dan kunnen wij met overtuiging met de leden een breed gedragen besluit nemen. ... Lees verderKort af
Bekijk op Facebook

16-12-2018, 13:24

SAAM
Alle leden hebben een uitnodiging ontvangen. Mocht je niets hebben gekregen dan kun je contact opnemen met de secretaris van je club. ... Lees verderKort af
Bekijk op Facebook

16-09-2018, 23:54

SAAM
Omslagfoto van SAAM ... Lees verderKort af
Bekijk op Facebook

03-07-2018, 20:22

SAAM
De commissie SAAM heeft de afgelopen maanden een tegenslag moeten incasseren. De locatie aan de Eijkhorsterweg, waar wij onze plannen op gebaseerd hebben, is bij nader inzien van het Waterschap in de toekomst nog meer aangewezen als overstromingsgebied van de Kabroeksebeek en het Reindonk kassengebied (in eerste instantie had het Waterschap aangegeven dat dit geen belemmering zou zijn).Nu zijn we dus samen met de gemeente in overleg om, naast de optie Eickhorsterweg, ook naar alternatieve locaties voor ons nieuwe sportpark te kijken. Helaas zal daardoor het traject dus ook iets opschuiven in de tijd. Maar wij houden de druk er vol op om alsnog zo snel mogelijk samen te kunnen gaan.Ondertussen is de ontwerpcommissie al druk bezig met het maken van tekeningen van het nieuwe clubgebouw, want ongeacht de locatie kan het gebouw in grote lijnen al ontworpen worden.Zodra we meer informatie hebben, laten we dit weer weten via de Facebook pagina van SAAM en onze website. ... Lees verderKort af
Bekijk op Facebook

24-04-2018, 22:16

SAAM
Ook onderzoek naar andere locaties voor sportpark America-Meterik*Eind december heeft de gemeenteraad besloten ons een krediet te verlenen om onze plannen uit te werken om een nieuw sportpark te realiseren voor de voetbalverenigingen van America en Meterik en de tennisvereniging van America op de voorkeurslocatie Eickhorsterweg. Aanleiding was de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek. Hieruit bleek dat er sprake is van een levensvatbare vereniging.*InrichtingsplanNa het besluit van de raad zijn de verenigingen samen met de gemeente aan de slag gegaan met de verdere uitwerking van de plannen. Zo is er een inrichtingsplan gemaakt van het gebied waarop de locatie van gebouwen, velden en tennisbanen zijn weergegeven. Ook zijn met de verenigingen, de beide dorpsraden en enkele pachters diverse varianten besproken om te komen tot een verkeersveilige en sociaal veilige route van en naar het nieuwe sportpark.*WaterhuishoudingDaarnaast heeft de gemeente samen met Waterschap Limburg en de Provincie eind vorig jaar gekeken naar de waterhuishouding in het gebied. In het voortraject was al helder dat de waterhuishouding bijzondere aandacht verdiende, gelet op de waterdoorlatendheid van de bodem en de hoogte van de grondwaterstand. Uit deze gesprekken bleek dat er hydrologische aandachts-punten waren, maar dat deze “technisch” oplosbaar bleken. Naar aanleiding van de hydrologische aandachtspunten is een verdiepend onderzoek naar de locatie gedaan. Hierbij is niet alleen naar het plangebied zelf gekeken maar is ook een analyse van de directe omgeving gemaakt. Zo zijn ook de ontwikkelingen in het kassengebied Reindonk meegenomen.*AlternatievenConclusie uit het onderzoek is dat voor de beoogde locatie voor het nieuwe sportpark er naar alle waarschijnlijkheid meer en vaker water komt. De maatregelen en de samenhangende kosten die nodig zijn om een goed functionerend sportpark op deze plek te realiseren nemen hierdoor toe. Deze problematiek is met de verenigingen besproken. En gezamenlijk is tot de conclusie gekomen dat het wenselijk is om naast de Eickhorsterweg ook andere opties verder in beeld te brengen en uit te werken en vervolgens af te wegen. De verwachting is dat in het derde kwartaal meer duidelijkheid is over de mogelijke locaties ... Lees verderKort af
Bekijk op Facebook

Smash Balloon Custom Facebook Feed WordPress Plugin The Custom Facebook Feed plugin