Via de KNVB is een collectieve Ongevallen verzekering afgesloten die zowel voor alle leden alsmede ook niet-leden geldt.

Verzekerde niet-leden kunnen zijn: vrijwilligers, jeugdspelers onder 6 jaar die nog geen KNVB lid zijn en ouders die het vervoer van en naar wedstrijden verzorgen. Voor zowel leden als niet-leden geldt dezelfde dekking en verzekerde bedragen.

Wanneer is deze verzekering geldig?

Tijdens activiteiten en/of tijdens de reis naar dergelijke activiteiten, zoals trainingen en wedstrijden, maar ook tijdens alle overige activiteiten die het algemeen belang van de vereniging dienen zoals vergaderingen etc.

Schade bij beoefening van sport en spel, door diefstal of vermissing van goederen zijn niet verzekerd.

De verzekering waar hierover gesproken wordt, dekt alleen schade die niet door de reguliere (eigen) verzekering gedekt wordt. M.a.w. dit is een aanvullende verzekering.

Verzekerde bedragen zijn:

  Verzekerd geval Verzekerd bedrag
 A   Bij overlijden   € 20.000 
 B1   Bij algehele invaliditeit: jonger dan 19 jaar   € 75.000 
 B2 

 Bij algehele invaliditeit: ouder dan 19 jaar   € 37.500 

 D1   Geneeskundige behandeling   €      500 

 D2   Tandheelkundige behandeling   €   1.000 

D1 en D2 zijn secundaire dekkingen, d.w.z. in eerste instantie dient de eigen verzekering aangesproken te worden. Niet gedekt is het eigen risico van de particuliere verzekerde.

Om problemen te voorkomen verzoeken wij alle personen die kinderen/volwassenen in de auto naar wedstrijden, trainingen of andere activiteiten vervoeren, om niet meer personen mee te nemen dan de inzittendenverzekering toestaat.

Melding van een ongeval dient plaats te vinden door middel van een schademeldingsformulier dat verkrijgbaar is bij www.knvb.nl. Dit formulier kan worden verzonden aan Hienfeld Assuradeuren, Postbus 75133, 1070 AC Amsterdam, t.a.v. afdeling Medisch Varia Schade.

Ook is er via KNVB een Collectieve aansprakelijkheidsverzekering (schade aan derden), hiervoor geldt een eigen risico van € 500,- per gebeurtenis. Deze verzekering geldt ook voor leden en niet-leden. Ook deze verzekering is secundair, d.w.z. in eerste instantie dient de eigen verzekering aangesproken te worden. Voor nadere informatie over beide verzekeringen is de KNVB site te raadplegen.

Melding van een schade, c.q. aansprakelijkstelling dient plaats te vinden bij brief aan:
Aon Nederland, t.a.v. F. Kappers
Postbus 12250,1100 AG Amsterdam
o.v.v. KNVB-100146/800

Mochten er nog vragen zijn over verzekeringen, dan kunt u deze stellen aan onze penningmeester:

Jelle Steeghs (penningmeester@avvamerica.nl)
Kerkbosweg 29, 5966 NP America
06-10470853

Ook heeft gemeente Horst aan de Maas voor alle vrijwilligers een verzekering afgesloten. De onderstaande informatie is overgenomen van de site van gemeente Horst aan de Maas.

Per 1 januari 2010 heeft de gemeente Horst aan de Maas de vrijwilligersverzekering bij de firma Raetsheren van Orden te Alkmaar afgesloten. Vrijwilligers uit de gemeente Horst aan de Maas die actief zijn ten behoeve van de samenleving zijn sindsdien automatisch verzekerd. Organisaties hoeven zich niet van te voren aan te melden.

In het zeer uitgebreide pakket zijn de volgende rubrieken verzekerd:

Vragen, informatie of schadeaanmelding

Vragen kunnen rechtstreeks gesteld worden bij Raetsheren van Orden, Postbus 1015 te 1810 KA Alkmaar, telefoon 072-5414151 (faxnummer 072-5408266). Op de site van Raetsheren van Orden (http://www.rhvo.nl/) vindt u o.a. het schadeaangifteformulier. Wilt u uw vragen per e-mail stellen dan kan dat via home@rhvo.nl. Graag altijd vermelden dat u verzekerd bent via de gemeente Horst aan de Maas.