De trainers en leiders van de verschillende teams dienen zorg te dragen voor een aantal zaken. Hieronder worden deze puntsgewijs beschreven: